BelPi

Wat is BelPi?

Het BelPi-fokkerijprogramma is een volwaardig fokkerijprogramma dat u de meest economisch rendabele Belgische Piétrain garandeert. Dit met een hoge betrouwbaarheid vandaag, dankzij eenduidige protocollen, en een snelle genetische vooruitgang voor de BelPi beren van morgen.

Voor wat staat BelPi?belpi

De focus van het fokkerijprogramma ligt op:

  • een vooruitgang in groei, voederconversie en vitaliteit van de Belgische Pietrain
  • behoud van de goede bespiering en kwaliteit van de Belgische Pietrain

Een BelPi beer verdient zijn fokwaarde niet alleen door zijn goede eigen prestaties, maar moet in zijn genetische lijn ook over een hoge waarschijnlijkheid op overdracht van deze goede eigenschappen beschikken. Met een BelPi beer werk je met de top van de Belgische Pietrain.

Zijn er verschillende categorieen?

BelPi Basis

Deze Belgische Piétrainberen komen uit het BelPi Fokprogramma en scoren zowel zelf als in hun genetische lijn zeer goed op groei, voederconversie en bespiering. Deze BelPi®-eindbeer is een uitgelezen beer met een goede fokwaarde, een goed exterieur en een gunstige voederconversie. Klik hier voor meer info

BelPi Plus

Dit zijn de beren met zeer hoge fokwaarden uit het BelPi Fokprogramma. Deze eindbeer is een uitgelezen beer met een uitstekende fokwaarde , een goed exterieur en een goede voederconversie.

BelPi Excellent

Dit zijn de beren met de hoogste fokwaarden uit het BelPi Fokprogramma. Deze BelPi®-eindbeer is een uitgelezen beer met een hoge fokwaarde , een goed exterieur en een zeer gunstige voederconversie.

Deze klassen worden onderverdeeld volgens bespiering en groei

+++

Deze beren zijn het best bespierd en zijn iets droger met een gemiddeld iets lagere groei. Deze genetica wordt het best ingezet op het type Topigs of Hypor zeugen.

++

Deze beren moeten naast een goede bespiering ook beschikken over een goede groei. Deze genetica leent zich beter voor het type Danbred of PIC zeugen.

BelPi in een notendop:

Begin 2015 werd het BelPi® Piétrain fokprogramma opgestart. Door zijn doorgedreven professionele aanpak en investeringen in de modernste internationale fokkerij technologie wil BelPi® de genetische vooruitgang van het Belgische Piétrainras verbeteren.

Het BelPi® -fokprogramma is uniek in België door de inzet van voerstations voor individuele voeropname registratie en LMS meting voor de spier- en spek metingen op levende dieren. Deze specifieke handelingen verhogen gevoelig de betrouwbaarheid van de resultaten voor deze kenmerken. Dit laat BelPi® toe een snellere genetische vooruitgang te genereren.

BelPi_folder_achterDaarnaast wordt het fokkerijprogramma nog versterkt door het verzamelen van DNA stalen als basis voor de ‘genomic selection’. De focus binnen het BelPi®-fokprogramma ligt op een typische volvlezige eindbeer, met extra aandacht voor de belangrijke economische kenmerken: Groei, voederconversie, uniformiteit en vitaliteit.

De BelPi® fokkerij is een zelfstandige fokkerij binnen het segment van de Belgische Piétrain. De fokkerij wordt begeleid door Topigs Norsvin. Topigs Norsvin zorgt voor de wetenschappelijke en foktechnische ondersteuning, het berekenen van de fokwaarden via specifiek vooropgestelde fokdoelen en het uitvoeren van de LMS-metingen.

In het nakomelingenonderzoek worden kraamstalgegevens, mest- en slachtgegevens van nakomelingen van BelPi® fok- en eindberen via een specifiek protocol verzameld. Alle data wordt ingewogen in de fokwaarden.

De BelPi® beren worden gefokt bij Piétrainfokkerij Berkenerf, familie Devrome en Piétrainfokkerij Bagyn, familie Van Stappen.

Dit alles zorgt ervoor dat het BelPi® fokprogramma nu en in de toekomst garant staat voor een betrouwbare en kwalitatieve eindbeer die beantwoordt aan de marktvraag.

Meer info op: www.belpigenetics.com

BelPi_folder_voor